Wyznaczkiem luksusu są dla większości hotele oferujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Przepych są jednakże coraz mniej ostentacyjne. Ograniczoną dostępność danego miejsca można scharakteryzować w sposób elegancki, choć dla osób spoza elity słabo dostrzegalny.