Mapowanie strumienia wartości

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych podczas produkcji, a równocześnie absolutnie niepotrzebnych. produkty wspierające lean Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zminimalizowanie marnowania zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i eksploatowanych półproduktów. Wdrożenie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.